Қызметкерлердің ғылыми

еңбектері  «ҚҚӨжТӨҒЗИ» ЖШС

2013 жылға

2014 жылға

2015 жылға

2016 жылға

2017 жылға

2018 жылға